Emlak Beyanı

  • Kapak Dosya
  • Tapunun Fotokopisi
  • Adres ve Telefon Numarası
  • Mülkü Alanın Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (TC Kimlik Numarası Olacak)