EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 2. OTURUMU

 alt

OTURUMA KATILANLAR
Kamil ÖZ (Belediye ve Meclis Başkanı)

Üyeler: 
Aysun YILDIRIM, İsmail ALP, Mehmet Şirin AZGIN, Şerife DÖNGEL TÜRKAN, İsa AKİŞ, Ahmet CÜLEN,

Şakir ERGİNLİ (Mazeretli İzinli), Mustafa GÖRGÜLÜ (Mazeretli), Amil EFE (Mazeretli)

KATILMAYANLAR: Muhittin YILDIZ, Hüseyin DOĞAN

GÜNDEM :
1- Belediyemiz 2017 yılı Analitik Bütçenin Görüşülmesi
2- Belediyemiz 2017 yılı Analitik Bütçenin Kararnamesinin tanzim ve tasdik ile kabulü
3- Belediyemiz 2017 Yılı Çalıma Programının Tanzim ve Tasdiki ile kabulü
4- 2017 yılı Gelir Tarifesi

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.

alt

alt

alt

alt